Tijdens de ZachteBal PC hebben wij behalve een prima kaatsdag ook een verloting gehad. De helft van de opbrengst hiervan hebben wij beschikbaar gesteld aan een goed doel.

Het goede doel is Rinsma voor Remco, de opbrengst van dit goede doel wordt beschikbaar gesteld aan Stichting KWF Kankerbestrijding. Voor meer info over deze geweldige actie Rinsma voor Remco kunt u naar de site http://remco.rinsma.nl/ . De actie die is opgezet door directe kenissen, collega's, vrienden en familieleden van Remco Brouwer wordt door ons als comité bewonderd en wij steunen hen op gepaste wijze van hun grote verlies begin dit jaar.