De opgave gaat bijna van start. Vanaf 10-05-2014 om 19.00 uur kunnen de parturen zich opgeven via de site.

Gezien de afgelopen 2 edities verwachten wij weer snel op de maximale aantal parturen te zitten. Voor opgave ga je dus naar www.zachtebalpc.nl en vervolgens naar het kopje "opgave".

Met nog een 5 tot 6 weken te gaan begint het bij ons alweer te kriebelen, wij zijn benieuwd wie met wie heeft geformeerd. 

picture013