De wedstrijd lijst staat online.

Klik op lees meer om de lijst te openen

Partuur 1: Partuur 2:
Andrys Osinga   Willem van Duijn
Igor Kuiper   Marco Jaarsma
Hendrik brandsma   Arjen Timmer
 
Partuur 3: Partuur 4:
Ludwig Seerden   Theun v/d Molen   
Peter Kwast Harrie Mons   
Pollie Kwast Erik de Boer
 
Partuur 5: Partuur 6:
Lowie Quisenaerts Jeffrey guertin
Robert hoek Dennis zijlstra
Norbi helik Edwin Seepma
 
Partuur 7: Partuur 8:
Willem Buurstra Bauke v/d Graaf
Rocco Tolsma Jasper Boomsma
Patrick Dijkstra Jan Hospes
 
Partuur 9: Partuur 10:
Bart Nijboer Rienik Post
Jeroen Miedema Sjouke Westerhof
Remco Vellinga Jeroen Mosselman
 
Partuur 11: Partuur 12:
Jan van duijn Marco Fijma
Edwin Hiemstra Willem van Smeden
Cor Boonstra Angus de Jong
 
Partuur 13: Partuur 14:
Hein Glastra van Loon Ruurd Pijpker
Rick Koning Michel van der veen
Michel Zijlstra Siebe Greidanus
 
Partuur 15: Partuur 16:
Hendrik Bakker Matthijs van wieren
Alle van der Ploeg Pieter jord hovenga
Roel van der Ploeg Jacco kingma
 
Partuur 17: Partuur 18:
Tjerk Jongsma Douwe Talhout
Klaas kramer Fedde talhout
Pieter westra Jan Sipma
 
Partuur 19: Partuur 20:

Titi guertin

Jan E vd Meij
Klaasje de boer Frederik van der Meij
Christa hoekstra Erik Brouwer
 
Partuur 21: Partuur 22:
Samanta Visser Cornelis jensma
Mark de Vries Eelke tamminga
Sybren Noordmans Doeke Teunis vd gaast
 
Partuur 23: Partuur 24:
Yannick Strobl Wytse hempenius
Gerrit scharringa Tjepko vellinga
Ewoud walda Atze bos
 
Partuur 25: Partuur 26:
Thom Strikwerda Mathew Guertin
Chris Alkema Christiaan de Haan
Cor Boonstra Laurens Looijenga
 
Partuur 27: Partuur 28:
Jan Bosma Klaas Meinsma
Remco Bruinsma Frits Hoekstra
Daniël Scholten Reinout Dijkstra
 
Partuur 29: Partuur 30:
Romy van der veen Sander Rinia
Kars zeinstra Jurre Rinia
patrick sjollema Wilco Rinia
 
Partuur 31: Partuur 32:
Auke v/d Graaf Jan Hof
Wietse Jan Dijkstra Johan Uijthof
Hendrik de Jong Henk Vonk
 
Partuur 33: Partuur 34:
Sybren Reitsma Jan Geert Dijkstra
Bert Haitsma Reinder Huisman
Joey Leeuwen Harm Jilderda
 
Partuur 35: Partuur 36:
Jelmer van der meer Johan kwast
Johannes Bonnema Tjibbe Hansma
Rick de graaf Dennis wijnjeterp
 
Partuur 37: Partuur 38:
Thomas scheffer Mike Hoekstra
Wiebe anema Michiel Vlaskamp
Wiebe anema Michel Hoekstra
 
Partuur 39: Partuur 40:
Gerrit Herrema René Politiek
Robert Cuttress Klaas Anne Terpstra
Peter Herrema Marco Lautenbach
 
Partuur 41: Partuur 42:
Bauke T. Anema   Sjoerd v/d Kuur
Sjaak K. Bakker Sieb Driesen
Johan M. Hibma Herre de Vries
 
Partuur 43: Partuur 44:
Johannes Talhout Johan hettema
Tjibbe Haitsma AmArens poelsta
Edwin keijzer Erik bakker
 
Partuur 45: Partuur 46:
John mons Jan Jelle Jongsma
Aloys Freitag  Johan Binnema
Marten hiemstra Jouwert Nicolay
 
Partuur 47: Partuur 48:
Adnan Jarjour Max Alen
Arjan Bleeker Klaas de Vries
Jurjen de Vries Klaas Jan Haitsma
 
Partuur 49: Partuur 50:
Dirk Jan Volbeda Rene Sijbesma
Eibert Tigchelaar Henk Nesse
IJje Jan Teertstra Johannes de Best
 
Partuur 51: Partuur 52:
Chris Anema Chris Outhuijse
Egbert jan goslinga Erik de Groot
Douwe jan hibma Gooitzen Scheffer
 
Partuur 53: Partuur 54:
Louwrents Reitsma Kevin Jaarsma
Kor Kingma Jan Bauke Tolsma
Cornelis Terpstra Robert Rinia
 
Partuur 55: Partuur 56:
Martin Looijenga Pieter sybren scharringa
Douwe Bosma Paulus yde walda
Rinand Post Jelle scharringa
 
Partuur 57: Partuur 58:
Folkert Van der wei Gerard Hoekstra
Tjitte Bonnema Jorrit van Smeden
Rudmer v/d Meer Arne Tigchelaar
 
Partuur 59: Partuur 60:
Allard Hoekstra Simon Nijkamp
Steven Nesse Hilbrand pollema
Michel Nesse Broer-jan Zaagemans
 
Partuur 61: Partuur 62: 
Tim Bartels Tim Zwier
Edgard Snijders Arjen Biersma
Jesper Ykema Justin van Abbema
 
Partuur 63: Partuur 64:
Erik Reversma Gerard rutten
Jonathan Meeuwis Steven breimer
Jack van Emmen Meindert riem