Voor elkaar Met elkaar

De jubileumeditie van de ZachteBal PC zal de boeken ingaan als een sfeervolle, drukke en mooie dag. Alle inspanningen van het comité die al in december van vorig jaar waren gestart hebben zijn vruchten afgeworpen. Met een indrukwekkende welkomspoort als ingang waanden kaatsers en publiek zich afgelopen zaterdag in een echte kaatsarena op het sjukelan. Het weer maakte de toch al speciale dag helemaal super. Voor zowel de kaatsers als alle andere aanwezigen was het goed vertoeven op het veld. Voor de kinderen was er behalve een springkussen ook de mogelijkheid om reuze zeepbellen te maken en was er een ballonnenmaakster die kinderen verblijdde met schitterende creaties. De 64 parturen die vanaf 09.00 uur de strijd aangingen hebben met geweldig kaatsen, sportiviteit en passie ook een grote bijdrage geleverd aan het gouden randje van het jubileumjaar.

 

Het kaatsen

Zoals gezegd hebben de kaatsers zich van hun beste kant laten zien. Het publiek werd verwend met schitterende partijen. Vanaf de 2e omloop waren de eerste verassingen al een feit toen twee favoriete parturen van de lijst werden geveegd. Partuur Bauke v/d Graaf werd verslagen door het verassend sterk kaatsende partuur van Rinze Steneker. Onderin de lijst waren dit jaar een hoop favorieten geloot, het partuur van Johan Kwast werd hiervan de dupe toen zij met een volle telegraaf verloren van het partuur Robert Rinia. Vervolgens was het in de 4e omloop wederom erg spannend. Partuur Louwrens Reitsma moest het in deze ronde opnemen tegen partuur Gerrit Groen. Waar partuur Reitsma na een goed half uur dachten dicht bij een overwinning te zijn gaven zij hun verdiende 5-2 voorsprong toch nog uit handen en konden zij net te vroeg voor hen de douches opzoeken. In de halve finales trof het al eerder genoemde partuur Rinze Steneker die samen kaatste met Rutger Vallinga en Hendrik Bouwhuis het partuur van Jan Geert Dijkstra, Reinder Huisman en Harm Jilderda. Partuur Steneker trok aan het langste eind en bereikte als eerste de finale. De andere halve finale ging tussen de parturen Allard Hoekstra, Michel Nesse en Steven Nesse (vorig jaar de winnaars) en het partuur van Gerrit Groen, Jasper Boomsma en Hans Wassenaar. Waar een spannende partij werd verwacht bleek het partuur van Gerrit Groen een maatje te groot te zijn voor het partuur Hoekstra met 5-1 6-4 bereikten ook zij de finale. In de finale die na het Fries volkslied van start ging kon het partuur Steneker wat na driemaal via 6-6 het bordje toch naar partuur Groen zag gaan niet meer brengen wat ze daarvoor wel konden. Wel werd het nog 1-4 en 2-5 maar partuur Groen was duidelijk de sterkste vandaag en zodoende mochten zij zich de winnaars noemen van de jubileumeditie van de ZachteBal PC. Hans Wassenaar de motor van het partuur werd uitgeroepen als koning. In de verliezersronde werd partuur Gooitzen Scheffer, Chris Outhuijse en Johan Uijthof de winnaars, zij wonnen de finale van Jeffrey Guertin, Henk Vonk en Dennis Zijlstra. De twee 3e prijzen in deze ronde  gingen naar parturen Mark Kwast, Brian Zeilmaker en Sander Zeilmaker en partuur Alexander Post, Romy v/d Veen en Bauke Postma.

 

Bedankt!

De ZachteBal PC 2016 mag met recht een groot succes genoemd worden maar dit gaat uiteraard niet vanzelf. Kaatsers, scheidsrechters, vrijwilligers, sponsoren, publiek en pers hebben de dag met zijn allen doen slagen. Namens het comité hiervoor alleen maar lof en heel erg bedankt. Volgend jaar wordt de ZachteBal PC verkaatst op 10-06-2017, tot dan!!