Alweer voor de 6e keer op rij is afgelopen zaterdag de ZachteBal PC verkaatst op het sjukelan. Na de seniorenbond op pinkstermaandag, de finaledag van het schoolkaatsen op de woensdag was het zaterdag dus de beurt aan de ZachteBal PC om de Franeker kaatsweek te  gaan sluiten. Met 64 parturen op de lijst werd om 09.00 uur gestart en werd het een dag met hele mooie maar ook spannende kaatspartijen, heel veel publiek, schitterend weer en werd een ieder op zijn wenken bediend.

 

 

Bruisend sjûkelân.

Net als voorgaande jaren heeft de inmiddels geworden Stichting ZachteBal PC er alles aan gedaan om er voor iedereen een fantastische dag van te maken. Aan alle randvoorwaarden werd voldaan en dan is het op de kaatsdag zelf aan de kaatsers, publiek en de weergoden om er een geslaagd evenement van te maken. En dat het geslaagd is mag gezegd worden, nog nooit werd er zo spannend gekaatst met maar liefst 6 partijen die eindigden met een volle telegraaf. De winnaars moesten tweemaal tot het uiterste gaan om hun wedstrijden winnend af te sluiten en het partuur van Gerrit Groen, Jasper Boomsma en Auke van der Graaf moesten maar liefst 3 keer tot het uiterste gaan waarbij zij de derde keer aan het kortste eind trokken en genoegen moesten nemen met een 3e prijs. Mede door het fantastische weer wist ook het publiek het sjûkelân te vinden en was het één en al gezelligheid voor jong en oud.

 

 

Verassingen vanaf omloop één en uiteindelijk verdiende winnaars.

Er stonden net als andere jaren verschillende favorieten op de lijst en is het de vraag of zij dit ook kunnen waarmaken of dat een outsider voor verassingen kan zorgen. In de eerste omloop vond het partuur van Steven Nesse al zijn waterloo tegen het verassend sterke partuur van Eibert Tigchelaar, laatstgenoemde verloor helaas wel de 2e omloop ondanks het goede kaatsen. Verassingen van de dag werden uiteindelijk twee parturen. Het partuur van Anne Wind, Patrick Sjollema en Erik de Groot en het partuur van Willem Buurstra, Keimpe Koldijk en Sjoerd Nauta wisten op ieder hun eigen wijze door te dringen tot de prijswinnende parturen en dit mag gerust een puike prestatie genoemd worden. De grote favorieten beleefden overigens de gehele dag een hoop weerstand en niets werd cadeau gegeven door de tegenstanders. Het publiek werd constant meegesleept in boeiende gevechten waar ook verbaal het nodige werd uitgevochten. Verliezend finalist Patrick Sjollema geboren en getogen in Harlingen maar nu wonend in Franeker wist de toeschouwers op zijn hand te krijgen door regelmatig van zich te laten horen en de tegenstanders al pratend wist te imponeren, samen met het goede kaatswerk van hem en zijn maten wisten zij het uiteindelijk heel ver te schoppen. De ZachteBal PC 2017 werd uiteindelijk gewonnen door het partuur van Bauke van der Graaf, Daniël Iseger en Karel Nijman. Dit sterk kaatsende partuur had zoals al eerder vermeld ook net zo goed eerder kunnen stranden maar tweemaal balancerend op het randje van uitschakeling wisten zij toch te winnen. In de finale tegen het partuur van Anne Wind werd het uiteindelijk na een gelijk opgaand begin toch relatief snel 5-3 in het voordeel van partuur Bauke van der Graaf en wisten zij de  6e editie van ZachteBal PC op hun naam te schrijven. Daniël Iseger werd tot koning uitgeroepen.

 

Bedankt!!

Na de prijsuitreiking bleef het nog lang gezellig op het kaatsveld en de feesttent waar Gaatzen Bosma het publiek nog een muzikaal feest bezorgde. De Stichting ZachteBal PC wil iedereen die samen met hen er zo’n geweldige dag van heeft gemaakt ontzettend bedanken. Kaatsers, scheidsrechters, vrijwilligers, publiek, sponsoren, Drumline en de Sterrekiekers allemaal heel erg BEDANKT en tot volgend jaar 26 mei.