De tweede omloop van de Zachte Bal PC is verkaatst. Alle uitslagen staan hier op een rijtje!

2. Chris Anema
Egbert Jan Goslinga
Hans Wierda
3
5
4. Willem Buurstra
Rocco Tolsma
Douwe de Boer 
           
6.  P. Sjollema
Anne Wind
Ramon Hogerhuis
1
2
5
8.  Bauke van der Graaf
Jasper Boomsma
Jan Hospes
           
9. Wytse Hempenius
Tjipko Vellinga
Pieter Bakker
4
2
5
6
12.  Hendrik de Jong
Erik Seerden
Wietse Jan Dijkstra
           
14. Peter de Boer
Erik de Boer
Louwents Reitsma
2
6
5
6
16.  Erik de Groot
Kars Zeinstra
Dennis Zijlstra
           
18. Dylan Drent
Hans Wassenaar
Jan Dirk de Groot
5
6
1
20.  René Talsma
Geert Boomstra
Romy van der Veen
           
22. John Mons
Marten Hiemstra
Erik Bakker
5
6
0
24.  Joost Meijer
Paul Kooistra
Tjalling Sikma
           
25. Gerrit Meijer
Dennis Wijnjeterp
Johannes Boersma
5
6
2
2
27.  Sjoerd Atze de Jong
Sybren Beerd de Jong
Klaas Goodijk
           
30. Pieter Sybren Scharringa
Paulus Yde Walda
Jelle Scharringa
5
6
2
6
32.  Henk Vonk
Johan Uijthof
Pieter Algra
           
33. Robert Rinia
Jan Bauke Tolsma
Kevin Jaarsma
5
6
1
0
36. Douwe Talhout
René Politiek
Johannes Talhout
           
38. Jan van Duijn
Edwin Hiemstra
Sander Hoekstra
5
2
5
40.  Adnan Jarjour
Arjan Bleeker
Dion Groen
           
42. Frank de Vries
Richard van Wier
Marten Bergsma
5
6
2
6
44.  Rudolf Soepboer
Tjibbe Hansma
Lennart Adema
           
45. Mathijs van Wieren
René Bloem
Jacco Kingma
5
6
5
47.  Janyck Strobl
Menno Zijlstra
Johan Hettema
           
50. Gerrit Herrema
Robert Cutress
Peter Herrema
1
2
5
51.  Allard Hoekstra
Steven Nesse
Mark Kwast
           
54. Willem van Duijn
Cor Boonstra
Albert Nieuwenburg
5
6
4
4
56.  Sander Hof
Durk Terpstra
Cornelis Jensma
           
58. Jurjen de Vries
Eibert Siem Terpstra
Wilfred Kingma
4
2
5
6
60.  Harm Jilderda
Reinder Huisman
Jan Geert Dijkstra
           
61. Harry Mons
Jacob Tijmersma
Lowie Quisenarts