Na een uitgevallen editie hebben wij de draad als Stichting weer opgepakt om in 2021 de 9e ZachteBal PC te laten verkaatsen. Toen bekend werd dat sportwedstrijden weer georganiseerd mochten worden was het voor ons een duidelijk verhaal, de ZachteBal PC zal en moest doorgaan. Wel hebben we een andere datum moeten zoek daar de zaterdag na Pinksteren te vroeg kwam.

 

 

Gelukkig beschikken wij over een grote en trouwe sponsorgroep die grotendeels ook dit jaar financieel garant staan en beschikken wij tevens over een grote groep vrijwilligers en scheidsrechters die ook direct een toezegging hebben gedaan. De nieuwe datum 14 augustus werd geprikt en vanaf dat moment hebben wij het draaiboek weer ter handen genomen en zijn wij begonnen om alles weer uiteen te zetten.

De nieuwe datum die gepland was zorgde in eerste instantie nog voor wat terughoudendheid onder ons of de 64 parturen wel gehaald zou worden, het is toch midden in de vakantie, het voetbal zit in de voorbereiding en zonder test of vaccinatie kan men niet het sjukelan bereiken. Maar ook nu zitten we ruim 2 weken van  te voren vol. Ontzettend blij en trots zijn wij met dit gegeven en sterkt het ons om er weer een schitterend evenement van te maken. Zondag 8 augustus zullen wij de loting verrichten en in de week daarna gaan wij de kaatsarena weer gereed maken. Graag zien wij u op zaterdag 14 augustus om er weer een mooi kaatsfeest van te maken.