• In verband met de echte PC een paar weken later, geen voetbalschoenen!!
  • Er wordt niet op de bal gespuugd, ook andere manieren om de bal te bevochtigen wordt niet toegestaan. Bij constatering punten kwijt!
  • Scheidsrechter bepaald en heeft het laatste woord!
  • Bij overlopen krijgt men bij de eerste keer een waarschuwing vanaf de tweede keer gaan 2 punten naar de tegenpartij.
  • Er staan om het veld voldoende afvalemmers. Doe je rommel/afval daar ook in!