Ook dit jaar hebben wij weer een verloting op de kaatsdag met mooie prijzen voor de winnaars. Al enkele malen hebben wij de opbrengsten van deze verloting geschonken aan een goed doel daar wij dit belangrijk vinden om wat terug te doen voor de maatschappij. Voor de editie 2019 hebben wij gekozen voor Samenloop voor Hoop Franeker als goed doel. Via de volgende link leest u meer over dit ontzettend mooie/enerverende evenement.

 https://www.samenloopvoorhoop.nl/alle-samenlopen/friesland/franeker/

Het wordt aankomende zaterdag warm op het sjukelan. Met deze voorspellingen in het vooruitzicht hebben wij als Stichting enkele maatregelen getroffen om het voor een ieder aangenaam te maken.