Met nog een dikke 3 weken te gaan schiet het al weer aardig op naar 14 juni. Het belooft weer een schitterende kaatsdag te worden met een hoop parturen. Bij het schrijven van dit bericht staat de teller op 45 parturen en wij gaan er vanuit dat hier nog wel een paar parturen bijkomen.

Tijdens de ZachteBal PC hebben wij behalve een prima kaatsdag ook een verloting gehad. De helft van de opbrengst hiervan hebben wij beschikbaar gesteld aan een goed doel.

Aankomende zaterdag 07-06-2014 vanaf 20.00 uur wordt de openbare loting gehouden. De loting vind plaats in het nieuwe gedeelte van de Bogt Fen Guné, genaamd de Franequer Los-Kop. Begin dit jaar heeft dit café haar deuren geopend voor het publiek.

De opgave gaat bijna van start. Vanaf 10-05-2014 om 19.00 uur kunnen de parturen zich opgeven via de site.

Gezien de afgelopen 2 edities verwachten wij weer snel op de maximale aantal parturen te zitten. Voor opgave ga je dus naar www.zachtebalpc.nl en vervolgens naar het kopje "opgave".

Met nog een 5 tot 6 weken te gaan begint het bij ons alweer te kriebelen, wij zijn benieuwd wie met wie heeft geformeerd. 

picture013

 

 

 

Hier volgt een link om een aantal schitterende actiefoto's te bekijken. De foto's zijn gemaakt door Henk Bootsma!

http://www.henkbootsmafotografie.nl/