WEDSTRIJDLIJST 2024

1

Rene van der Walt

Rutger Kumbangsila

Ferdi vd Lees

2

Tjitte Folkertsma

Ricardo van Coevorden

Michael van Coevorden

3

Johan vd Meulen

Patrick Scheepstra

Daniël Iseger

4

Gerard “Viskarre” Rutten

Steven “Hulk” Breimer

Evan “Holle” van Sertima

5

Taeke van der Walt

Nick van der Walt

Remco Post

6

Sem de Vicq

Douwe Uijthof

Willem v Marrum

7

John Mons

Pieter Scharringa

Marten Hiemstra

8

Henk Jan Wijma

Sjoerd van Wijk

Mathieu vd Veen

9

Stefan vd Meer

Wessel Hilverda

Onbekend

10

Jort Gerbranda

Mark-Jan Riemersma

Joran Gerbranda

11

Chris Outhuijse

Nick Leistra

Allard Hoekstra

12

Robert de Bruin

Niek Feenstra

Djurre Seerden

13

Jan van Duijn

Patrick Gerrit Dijkstra

Simon Boersma

14

Arne Tigchelaar

Wybren Postma

Jorrit van Smeden

15

Redmer Zaagemans

PvD

Jelmer M

16

Nienke Bijlsma

Nina de Jong

Jeske Strampel

17

Brent Jesse van Beem

Mark Minnesma

Jorn Lars van Beem

18

Willem Zeilmaker

Wesley Schaap

Piet Wassenaar

19

Eibert Tigchelaar

IJje Jan Teertstra

Reinder Huisman

20

Jorrit de Groot

Jesper de Groot

Rink Rudmer Sterk

21

Romy van der veen

Edwin Keijzer

Boudewijn Tulen

22

Johannes vd Veen

Johannes Norder

Michel vd Veen

23

Jan Hof

Justin van Dijk

Patrick Sjollema

24

Jelmer kuiken

Jelmer Uijthof

Jelmer Feenstra

25

Willem Miedema

Germ Epema

Pieter den Breejen

26

Sven Helvrich

Rick Minnesma

Jelle Pieter vd Walt

27

Laurens Looijenga

Douwe Bosma

Mathew Guertin

28

Jelmer vd Meer

Stef de Graaf

Willem Heeringa

29

Chris Hiemstra

Johan Uijthof

Tjipko Vellinga

30

Wytse Wassenaar

Jacob Tijmersma

nnb

31

Mark Ypma

Harm vd Ploeg

Jelmer Prins

32

Redmer Cnossen

Colin Baarda

Jari Visser

33

Hendrik Bouwhuis

Rutger Vallinga

Julian Faber

34

Erica Kortekaas-Kramer

Wessel Kroeger

Mike van Dorsselaer

35

Thom Stellingwerf

Jan Tymen Eisma

Lennard Feenstra

36

Pieter Jan Leijenaar

Jasper Boomsma

Hans Wassenaar

37

Wilfred Idsinga

Ivo Idsinga

Bauke Miedema

38

Julia Paauw

Trea van der ploeg

Djûke Miedema

39

Marc Burger

Mart vd Molen

Bart Reijenga

40

Auke Boomsma

Marten Bergsma

Jurrit Osinga

41

Sytze Bram de Witte

Dennis Damstra

Stefan Douma

42

Joël Herrema

Jeffrey Guertin

Daniel Scholten

43

Theun van der Molen

Erik de Boer

In memoriam

44

Rick Rusticus

Jorn Koopmans

Rixt Bruinsma

45

Hendrik Tolsma

Pieter Vogels

Jan Sjoerd Tolsma

46

Age Anne Posthumus

Wander Meijer

Erik vd Veen

47

Peter Doeland

Rutger Diertens

Gerben-Pieter Prins

48

Davey de Haan

Gooitzen Scheffer

Kevin de Boer

49

Tjalling Feenstra

Martin Feenstra

Tymo Zijlstra

50

Jurre Rinia

Sander Rinia

Robert Rinia

51

Stijn Tolsma

Jaimy Koel

Björn Idsardi

52

Thomas Scheffer

Wiebe Anema

Sjoerd Bakker

53

Rienik Post

Jan Anton Klazinga

Jochum Mollema

54

Meindert Jan Feenstra

Bjarne Melchers

Dirk de Vries

55

Willem H de Haan

Jan Swart

Willem Meijer

56

Sibrand Zondervan

Rick Poortstra

Remco Leemburg

57

Chris Alkema

NNB

NNB

58

Mart Zwier

Remco Heslinga

Tim Zwier

59

Klaas-Gerrit Meulenaar

Bart Broeders

Jurre Broekstra

60

Janna Kleine Rammelkamp

Anouk Kleine Rammelkamp

Nynke Feenstra

61

Anne wind

Michel Nesse

Bareld Bos