Aankomende zaterdag 07-06-2014 vanaf 20.00 uur wordt de openbare loting gehouden. De loting vind plaats in het nieuwe gedeelte van de Bogt Fen Guné, genaamd de Franequer Los-Kop. Begin dit jaar heeft dit café haar deuren geopend voor het publiek.

Met nog een dikke 3 weken te gaan schiet het al weer aardig op naar 14 juni. Het belooft weer een schitterende kaatsdag te worden met een hoop parturen. Bij het schrijven van dit bericht staat de teller op 45 parturen en wij gaan er vanuit dat hier nog wel een paar parturen bijkomen.

Naast alle financiele sponsoren die u bij ons op de site kunt vinden en de sponsoren voor de verloterij hebben wij ook dit jaar weer onze ballensponsor. Cees Malda heeft ook deze editie weer de toezegging gedaan om 25 zachte ballen te schenken.

Namens het comité hartelijk dank hiervoor!!

 

 

Donderdagavond heeft een delegatie van het comité om de tafel gezeten met de organisatoren van kaatsnieuws.com. Al sinds vorig jaar zijn zij regelmatig onze berichten via twitter aan het retweeten door ook de ZachteBal PC meer bekendheid te geven. Beide zijn we in 2012 begonnen met beide ons eigen project.

 

De opgave gaat bijna van start. Vanaf 10-05-2014 om 19.00 uur kunnen de parturen zich opgeven via de site.

Gezien de afgelopen 2 edities verwachten wij weer snel op de maximale aantal parturen te zitten. Voor opgave ga je dus naar www.zachtebalpc.nl en vervolgens naar het kopje "opgave".

Met nog een 5 tot 6 weken te gaan begint het bij ons alweer te kriebelen, wij zijn benieuwd wie met wie heeft geformeerd. 

picture013